Hiển thị tất cả 2 kết quả

 • ST15K
 • Data: 3GB/3 ngày
 • Sim HS, SV: X2 = 6GB
 • Nội mạng: Giá thường
 • Giá:  15.000 đ
 • Thời hạn:  3GB/3 ngày
Chi tiết
 • ST30K
 • Data: 7GB/7 ngày
 • Sim HS, SV: X2 = 14GB
 • Nội mạng: Giá thường
 • Giá: 30.000 đ
 • Thời hạn: 7GB/7 ngày
Chi tiết