Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • Mimax 90
 • Data: 5Gb/Tháng
 • Vượt cước: Tốc độ thường
 • Tin nhắn: 200đ
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn:  5Gb/Tháng
Chi tiết
 • Mimax125
 • Data:
 • Tin nhắn: 200 đ
 • Vượt cước: Tốc độ thường
 • Giá: 125.000 đ
 • Thời hạn:  8Gb/Tháng
Chi tiết
 • Mimax200
 • Data: 15Gb/Tháng
 • Vượt cước: Tốc độ thường
 • Cước gọi: Giá thường
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn:  15Gb/Tháng
Chi tiết
 • Mimax70
 • Data: 3Gb/Tháng
 • Hết lưu lượng: Tốc độ thường
 • Tin nhắn: 200đ
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn:  3Gb/Tháng
Chi tiết
 • Umax300
 • Data: 30Gb/Tháng
 • Vượt cước: Tốc độ cao
 • Cước gọi: Giá thường
 • Giá: 300.000 đ
 • Thời hạn:  30Gb/Tháng
Chi tiết