Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • 12F90
 • Data:
 • Nội mạng: Miễn Phí < 10 Phút
 • Ngoại mạng: 25 Phút/ tháng
 • Giá:
 • Thời hạn:  60Gb/12 Tháng
Chi tiết
 • 3F90
 • Data:
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 25P/tháng
 • Giá: 270.000 đ
 • Thời hạn: 15Gb/3Tháng
Chi tiết
 • 6F90
 • Data:
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 25P/tháng
 • Giá: 540.000 đ
 • Thời hạn:  30Gb/ 6 Tháng
Chi tiết
 • F120
 • Data: 7Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 40P/tháng
 • Giá: 0.000 đ
 • Thời hạn:  7Gb/Tháng
Chi tiết
 • F120U
 • Data: 7Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí gọi < 10 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 40 phút gọi
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn:  7Gb/Tháng
Chi tiết
 • F140
 • Data: 8Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 60P/tháng
 • Giá:
 • Thời hạn:  8Gb/Tháng
Chi tiết
 • F190
 • Data: 9Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 100P/tháng
 • Giá:
 • Thời hạn:  9Gb/Tháng
Chi tiết
 • F70
 • Data: 3Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 20phút/tháng
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn:  3Gb/Tháng
Chi tiết
 • F90
 • Data:
 • Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 25 phút/tháng
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn:  5Gb/Tháng
Chi tiết