Hiển thị 1–24 của 77 kết quả

 • 12EST120
 • Data: 336Gb/336 ngày
 • Miễn phí chơi Lquan Mobile trên App
 • Miễn phí xem Lquan Moblie  trên App
 • Giá: 1.440.000 đ
 • Thời hạn:  336Gb/336 ngày
Chi tiết
 • 12ST50N
 • Data: 540Gb/ 360 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Sim trả trước kích hoạt trước 10/6/2022
 • Giá:  300. 000 đ
 • Thời hạn:  540Gb/ 360 ngày
Chi tiết
 • 12ST60N
 • Data: 720Gb/ 360 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Sim trả trước kích hoạt trước 1/6/2022
 • Giá:  720. 000 đ
 • Thời hạn:  720Gb/ 360 ngày
Chi tiết
 • 12ST70N
 • Data: 1.080Gb/ 360 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Sim trả trước kích hoạt trước 10/6/2022
 • Giá:  840. 000 đ
 • Thời hạn:  1.080Gb/ 360 ngày
Chi tiết
 • 12V120
 • Data: 720Gb/360 ngày 
 • Nội mạng: Gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: 600 phút ngoại mạng
 • Giá: 1.440.000 đ
 • Thời hạn: 720Gb/360 ngày 
Chi tiết
 • 12V120N
 • Data: 1440Gb/360 ngày 
 • Nội mạng: Gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: 600 phút ngoại mạng
 • Giá: 1440.000 đ
 • Thời hạn: 1440Gb/360 ngày 
Chi tiết
 • 12V120Z
 • Data: 1440Gb/360 ngày 
 • Nội mạng: Gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: 600 phút ngoại mạng
 • Giá: 1080.000 đ
 • Thời hạn: 1440Gb/360 ngày 
Chi tiết
 • 12V150N
 • Data: 2.160Gb/ 360 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 1.200 phút/360 ngày
 • Giá:  1.800. 000 đ
 • Thời hạn:  2.160Gb/ 360 ngày
Chi tiết
 • 12V150Z
 • Data: 2.160Gb/ 360 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 1.200 phút/360 ngày
 • Giá:  1.800.000đ
 • Thời hạn:  2.160Gb/ 360 ngày
Chi tiết
 • 12V200C
 • Data: 1.440Gb/365 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc (giới hạn 1000P)
 • Ngoại mạng: Mphi 1200 phút
 • Giá: 2.400.000 đ
 • Thời hạn:  1.440Gb/365 ngày
Chi tiết
 • 12V70C
 • Data: 180Gb/6Tháng (500Mb/ngày)
 • Nội mạng: Mphi gọi < 10P/cuộc (giới hạn 6000P)
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 840.000 đ
 • Thời hạn:  180Gb/6Tháng (500Mb/ngày)
Chi tiết
 • 12V90C
 • Data: 360Gb/Tháng
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc (giới hạn 12000P)
 • Ngoại mạng: Mphi 20 phút
 • Giá: 1.080.000 đ
 • Thời hạn:  360Gb/Tháng
Chi tiết
 • 180N
 • Data: 900Gb/ 180 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 900 phút/180 ngày
 • Giá:  1.800.000đ
 • Thời hạn:  900Gb/ 180 ngày
Chi tiết
 • 1N
 • Data: 5Gb/ 1 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 5 phút/1 ngày
 • Giá:  10.000đ
 • Thời hạn:  5Gb/ 1 ngày
Chi tiết
 • 30N
 • Data: 150Gb/ 30 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 150 phút/30 ngày
 • Giá:  300.000đ
 • Thời hạn:  150Gb/ 30 ngày
Chi tiết
 • 360N
 • Data: 1.8000Gb/ 360 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 1.800 phút/360 ngày
 • Giá:  3.600.000đ
 • Thời hạn: 1.8000Gb/ 360 ngày
Chi tiết
 • 3N
 • Data: 15Gb/ 3 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 15 phút/3 ngày
 • Giá:  30.000đ
 • Thời hạn:  15Gb/ 3 ngày
Chi tiết
 • 3ST50N
 • Data: 135Gb/ 90 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Sim trả trước kích hoạt trước 10/6/2022
 • Giá:  150. 000 đ
 • Thời hạn:  135Gb/ 90 ngày
Chi tiết
 • 3ST60N
 • Data: Gb/ 60 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Sim trả trước kích hoạt trước 1/6/2022
 • Giá:  180. 000 đ
 • Thời hạn:   180Gb/ 60 ngày
Chi tiết
 • 3V120N
 • Data: 360Gb/ 3Tháng (4Gb/ngày)
 • Nội mạng: Gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 360.000 đ
 • Thời hạn: 360Gb/ 3Tháng (4Gb/ngày)
Chi tiết
 • 3V120Z
 • Data: 360Gb/90 ngày 
 • Nội mạng: Gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: 150 phút ngoại mạng
 • Giá: 270.000 đ
 • Thời hạn: 360Gb/90 ngày 
Chi tiết
 • 3V150N
 • Data: 540Gb/90 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 300 phút/90 ngày
 • Giá:  450. 000 đ
 • Thời hạn:  540Gb/90 ngày
Chi tiết
 • 3v150z
 • Data: 540Gb/ 90 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 300 phút/90 ngày
 • Giá:  450. 000 đ
 • Thời hạn:  540Gb/ 90 ngày
Chi tiết
 • 6ST50N
 • Data: 270Gb/ 180 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Sim trả trước kích hoạt trước 10/6/2022
 • Giá:  300. 000 đ
 • Thời hạn:  270Gb/ 180 ngày
Chi tiết