banner viettel money

GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI

 • V200K
 • Data: 3.5GB/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí 1000 phút
 • Ngoại mạng: 0
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn:  3.5GB/Tháng
Chi tiết
 • V120K
 • Data: 1.5GB/Tháng
 • Nội mạng: 400 phút
 • Ngoại mạng: 0
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn:  1.5GB/Tháng
Chi tiết
 • ECOD50
 • Data: 3Gb/Tháng
 • Vượt cước: Tốc độ thường
 • Cước gọi: Giá thường
 • Giá: 50.000 đ
 • Thời hạn:  3Gb/Tháng
Chi tiết
 • XL90
 • Data: 9GB/Tháng
 • Nội mạng: Giá thường
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn: Lưu Lượng 9GB/Tháng
Chi tiết
 • XL50
 • Data: 5GB/Tháng
 • Nội mạng: Giá thường
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 50.000 đ
 • Thời hạn: Lưu Lượng 5GB/Tháng
Chi tiết
 • 12EST120
 • Data: 336Gb/336 ngày
 • Miễn phí chơi Lquan Mobile trên App
 • Miễn phí xem Lquan Moblie  trên App
 • Giá: 1.440.000 đ
 • Thời hạn:  336Gb/336 ngày
Chi tiết
 • EST120
 • Data: 28Gb/28 ngày
 • Miễn phí chơi Lquan Mobile trên App
 • Miễn phí xem Lquan Moblie trên App
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn: 28Gb/28 ngày
Chi tiết
 • ST70K
 • Data: 15G/Tháng
 • Miễn phí xem TikTok
 • Nội mạng: Giá thường
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn:  15G/Tháng
Chi tiết

GÓI CƯỚC THEO THÁNG

 • 3F90
 • Data:
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 25P/tháng
 • Giá: 270.000 đ
 • Thời hạn: 15Gb/3Tháng
Chi tiết
 • 6F90
 • Data:
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 25P/tháng
 • Giá: 540.000 đ
 • Thời hạn:  30Gb/ 6 Tháng
Chi tiết
 • 12F90
 • Data:
 • Nội mạng: Miễn Phí < 10 Phút
 • Ngoại mạng: 25 Phút/ tháng
 • Giá:
 • Thời hạn:  60Gb/12 Tháng
Chi tiết
 • F120U
 • Data: 7Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí gọi < 10 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 40 phút gọi
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn:  7Gb/Tháng
Chi tiết
 • F190
 • Data: 9Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 100P/tháng
 • Giá:
 • Thời hạn:  9Gb/Tháng
Chi tiết
 • F140
 • Data: 8Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 60P/tháng
 • Giá:
 • Thời hạn:  8Gb/Tháng
Chi tiết
 • F120
 • Data: 7Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 40P/tháng
 • Giá: 0.000 đ
 • Thời hạn:  7Gb/Tháng
Chi tiết
 • F90
 • Data:
 • Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 25 phút/tháng
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn:  5Gb/Tháng
Chi tiết

GÓI CƯỚC COMBO

 • Mimax70
 • Data: 3Gb/Tháng
 • Hết lưu lượng: Tốc độ thường
 • Tin nhắn: 200đ
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn:  3Gb/Tháng
Chi tiết
 • Mimax 90
 • Data: 5Gb/Tháng
 • Vượt cước: Tốc độ thường
 • Tin nhắn: 200đ
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn:  5Gb/Tháng
Chi tiết
 • Mimax125
 • Data:
 • Tin nhắn: 200 đ
 • Vượt cước: Tốc độ thường
 • Giá: 125.000 đ
 • Thời hạn:  8Gb/Tháng
Chi tiết
 • Mimax200
 • Data: 15Gb/Tháng
 • Vượt cước: Tốc độ thường
 • Cước gọi: Giá thường
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn:  15Gb/Tháng
Chi tiết
 • Umax300
 • Data: 30Gb/Tháng
 • Vượt cước: Tốc độ cao
 • Cước gọi: Giá thường
 • Giá: 300.000 đ
 • Thời hạn:  30Gb/Tháng
Chi tiết

GÓI CƯỚC NỘI MẠNG

GÓI CƯỚC DCOM 4G

 • D30
 • Data:
 • 2,5GB Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá: 30.000 đ
 • Thời hạn:  2,5GB/Tháng
Chi tiết
 • D50
 • Data:
 • 3,5GB Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá: 50.000đ/tháng
 • Thời hạn:  3,5GB/Tháng
Chi tiết
 • D70
 • Data:
 • 7GB Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá: 70.000đ/tháng
 • Thời hạn: 7GB/Tháng
Chi tiết
 • D90
 • Data:
 • 10GB Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá: 90.000 đ/ tháng
 • Thời hạn:  10GB/Tháng
Chi tiết
 • D120
 • Data:
 • 12Gb Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn:  12Gb/Tháng
Chi tiết
 • D200
 • Data:
 • 20Gb Tốc độ cao
 • Loại gói cước: Gói cước Dcom theo lưu lượng
 • Giá:
 • Thời hạn:  20Gb/Tháng
Chi tiết
 • D300
 • Data:
 • 4Gb Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn:  4Gb/Tháng
Chi tiết
 • D500
 • Data:
 • 4Gb Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn:  4Gb/Tháng
Chi tiết

Khuyến MãiXem thêm

Hướng DẫnXem thêm