Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • D120
 • Data:
 • 12Gb Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn:  12Gb/Tháng
Chi tiết
 • D200
 • Data:
 • 20Gb Tốc độ cao
 • Loại gói cước: Gói cước Dcom theo lưu lượng
 • Giá:
 • Thời hạn:  20Gb/Tháng
Chi tiết
 • D30
 • Data:
 • 2,5GB Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá: 30.000 đ
 • Thời hạn:  2,5GB/Tháng
Chi tiết
 • D300
 • Data:
 • 4Gb Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn:  4Gb/Tháng
Chi tiết
 • D50
 • Data:
 • 3,5GB Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá: 50.000đ/tháng
 • Thời hạn:  3,5GB/Tháng
Chi tiết
 • D500
 • Data:
 • 4Gb Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn:  4Gb/Tháng
Chi tiết
 • D500T
 • Data:
 • 5Gb Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn: 5Gb/Tháng
Chi tiết
 • D500U
 • Data:
 • 8Gb Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn: 8Gb/Tháng
Chi tiết
 • D70
 • Data:
 • 7GB Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá: 70.000đ/tháng
 • Thời hạn: 7GB/Tháng
Chi tiết
 • D90
 • Data:
 • 10GB Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá: 90.000 đ/ tháng
 • Thời hạn:  10GB/Tháng
Chi tiết
 • D900
 • Data:
 • 7G Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn:  7G/Tháng
Chi tiết