Hiển thị 97–104 của 104 kết quả

 • V50C
 • Data: 2Gb/Tháng
 • Nội mạng: Mphi gọi < 10P/cuộc (giới hạn 1000P)
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 50.000 đ
 • Thời hạn:  2Gb/Tháng
Chi tiết
 • V70C
 • Data: 15Gb/Tháng (500Mb/ngày)
 • Nội mạng: Mphi gọi < 10P/cuộc (giới hạn 1000P)
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn:  15Gb/Tháng (500Mb/ngày)
Chi tiết
 • V70X
 • Data: 15G/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí gọi < 10 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 0 phút gọi
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn:  15G/Tháng
Chi tiết
 • V90
 • Data:
 • Nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn: 60G/Tháng
Chi tiết
 • V90C
 • Data: 30Gb/Tháng
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc (giới hạn 1000P)
 • Ngoại mạng: Mphi 20 phút
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn:  30Gb/Tháng
Chi tiết
 • V90X
 • Data: 30Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 20 phút gọi
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn:  30Gb/Tháng
Chi tiết
 • XL50
 • Data: 5GB/Tháng
 • Nội mạng: Giá thường
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 50.000 đ
 • Thời hạn: Lưu Lượng 5GB/Tháng
Chi tiết
 • XL90
 • Data: 9GB/Tháng
 • Nội mạng: Giá thường
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn: Lưu Lượng 9GB/Tháng
Chi tiết