Hiển thị 73–96 của 104 kết quả

 • ST50N
 • Data: 45Gb/ 30 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Sim trả trước kích hoạt trước 10/6/2022
 • Giá:  50. 000 đ
 • Thời hạn:  45Gb/ 30 ngày
Chi tiết
 • ST60N
 • Data: 60Gb/ 30 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Sim trả trước kích hoạt trước 1/6/2022
 • Giá:  60. 000 đ
 • Thời hạn: 60Gb/ 30 ngày
Chi tiết
 • ST70
 • Data: 30GB/Tháng
 • Nội mạng: Giá thường
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn: Lưu Lượng30GB/Tháng
Chi tiết
 • ST70K
 • Data: 15G/Tháng
 • Miễn phí xem TikTok
 • Nội mạng: Giá thường
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn:  15G/Tháng
Chi tiết
 • ST70N
 • Data: 90Gb/ 30 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Sim trả trước kích hoạt trước 10/6/2022
 • Giá:  70. 000 đ
 • Thời hạn:  90Gb/ 30 ngày
Chi tiết
 • ST90
 • Data: 30Gb/Tháng
 • Nội mạng: Giá thường
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn: 30Gb/Tháng
Chi tiết
 • ST90K
 • Data: 30G/Tháng
 • Miễn phí xem TikTok
 • Nội mạng: Giá thường
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn:  30G/Tháng
Chi tiết
 • ST90N
 • Data: 120Gb/ 30 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Sim trả trước kích hoạt trước 1/6/2022
 • Giá:  90. 000 đ
 • Thời hạn:  120Gb/ 30 ngày
Chi tiết
 • Umax300
 • Data: 30Gb/Tháng
 • Vượt cước: Tốc độ cao
 • Cước gọi: Giá thường
 • Giá: 300.000 đ
 • Thời hạn:  30Gb/Tháng
Chi tiết
 • Umax70
 • Data: 7Gb/ 30 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Được khuyến mại
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn: 7Gb/ 30 ngày
Chi tiết
 • V120
 • Data:
 • Nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn:  60Gb/Tháng
Chi tiết
 • V120C
 • Data: 60Gb/Tháng
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc (giới hạn 1000P)
 • Ngoại mạng: Mphi 50 phút
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn:  60Gb/Tháng
Chi tiết
 • V120K
 • Data: 1.5GB/Tháng
 • Nội mạng: 400 phút
 • Ngoại mạng: 0
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn:  1.5GB/Tháng
Chi tiết
 • V120N
 • Data: 120Gb/Tháng (4Gb/ngày)
 • Nội mạng: Gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn: 120Gb/Tháng (4Gb/ngày)
Chi tiết
 • V120X
 • Data: 30Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn:  30Gb/Tháng
Chi tiết
 • V120Z
 • Data: 120Gb/Tháng (4Gb/ngày)
 • Nội mạng: Gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn: 120Gb/Tháng (4Gb/ngày)
Chi tiết
 • V150
 • Data: 120Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi
 • Giá: 150.000 đ
 • Thời hạn:  120Gb/Tháng
Chi tiết
 • V150C
 • Data: 90Gb/Tháng
 • Nội mạng: Gọi < 20P/cuộc (Giới hạn 1000 phút)
 • Ngoại mạng: Mphi 50 Phút
 • Giá: 150.000 đ
 • Thời hạn: 90Gb/Tháng
Chi tiết
 • V150N
 • Data: 180Gb/30 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút
 • Giá:  150. 000 đ
 • Thời hạn:  180Gb/30 ngày
Chi tiết
 • V150X
 • Data: 45Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi
 • Giá: 150.000 đ
 • Thời hạn:  45Gb/Tháng
Chi tiết
 • V150Z
 • Data: 180Gb/ 30 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút/30 ngày
 • Giá:  150.000đ
 • Thời hạn:  180Gb/ 30 ngày
Chi tiết
 • V200C
 • Data: 120Gb/Tháng
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc (giới hạn 1000P)
 • Ngoại mạng: Mphi 100 phút
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn:  120Gb/Tháng
Chi tiết
 • V200K
 • Data: 3.5GB/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí 1000 phút
 • Ngoại mạng: 0
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn:  3.5GB/Tháng
Chi tiết
 • V200X
 • Data: 60Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 200 phút gọi
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn:  60Gb/Tháng
Chi tiết