Hiển thị 49–72 của 104 kết quả

 • D500U
 • Data:
 • 8Gb Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn: 8Gb/Tháng
Chi tiết
 • D70
 • Data:
 • 7GB Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá: 70.000đ/tháng
 • Thời hạn: 7GB/Tháng
Chi tiết
 • D90
 • Data:
 • 10GB Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá: 90.000 đ/ tháng
 • Thời hạn:  10GB/Tháng
Chi tiết
 • D900
 • Data:
 • 7G Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn:  7G/Tháng
Chi tiết
 • ECOD50
 • Data: 3Gb/Tháng
 • Vượt cước: Tốc độ thường
 • Cước gọi: Giá thường
 • Giá: 50.000 đ
 • Thời hạn:  3Gb/Tháng
Chi tiết
 • EST120
 • Data: 28Gb/28 ngày
 • Miễn phí chơi Lquan Mobile trên App
 • Miễn phí xem Lquan Moblie trên App
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn: 28Gb/28 ngày
Chi tiết
 • F120
 • Data: 7Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 40P/tháng
 • Giá: 0.000 đ
 • Thời hạn:  7Gb/Tháng
Chi tiết
 • F120U
 • Data: 7Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí gọi < 10 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 40 phút gọi
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn:  7Gb/Tháng
Chi tiết
 • F140
 • Data: 8Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 60P/tháng
 • Giá:
 • Thời hạn:  8Gb/Tháng
Chi tiết
 • F190
 • Data: 9Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 100P/tháng
 • Giá:
 • Thời hạn:  9Gb/Tháng
Chi tiết
 • F70
 • Data: 3Gb/Tháng
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 20phút/tháng
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn:  3Gb/Tháng
Chi tiết
 • F90
 • Data:
 • Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 25 phút/tháng
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn:  5Gb/Tháng
Chi tiết
 • Hi90
 • Data: 3Gb/Tháng
 • Nội mạng: 100P/tháng
 • Ngoại mạng: 100P/tháng
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn:  3Gb/Tháng
Chi tiết
 • Mimax 90
 • Data: 5Gb/Tháng
 • Vượt cước: Tốc độ thường
 • Tin nhắn: 200đ
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn:  5Gb/Tháng
Chi tiết
 • Mimax125
 • Data:
 • Tin nhắn: 200 đ
 • Vượt cước: Tốc độ thường
 • Giá: 125.000 đ
 • Thời hạn:  8Gb/Tháng
Chi tiết
 • Mimax200
 • Data: 15Gb/Tháng
 • Vượt cước: Tốc độ thường
 • Cước gọi: Giá thường
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn:  15Gb/Tháng
Chi tiết
 • Mimax70
 • Data: 3Gb/Tháng
 • Hết lưu lượng: Tốc độ thường
 • Tin nhắn: 200đ
 • Giá: 70.000 đ
 • Thời hạn:  3Gb/Tháng
Chi tiết
 • ST120
 • Data: 28Gb/Tháng
 • Nội mạng: Giá thường
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn:  28Gb/Tháng
Chi tiết
 • ST120K
 • Data: 60Gb/Tháng
 • Nội mạng: Giá thường
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 120.000 đ
 • Thời hạn: 60Gb/Tháng
Chi tiết
 • ST150
 • Data: 28GB/28 ngày
 • Nội mạng: Miễn phí < 20 phút
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 150.000 đ
 • Thời hạn: Lưu Lượng 28GB/28 ngày
Chi tiết
 • ST150K
 • Data: 90Gb/Tháng
 • Nội mạng: Giá thường
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 150.000 đ
 • Thời hạn:  90Gb/Tháng
Chi tiết
 • ST15K
 • Data: 3GB/3 ngày
 • Sim HS, SV: X2 = 6GB
 • Nội mạng: Giá thường
 • Giá:  15.000 đ
 • Thời hạn:  3GB/3 ngày
Chi tiết
 • ST200
 • Data:
 • Nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 200 phút gọi
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn:  60Gb/Tháng
Chi tiết
 • ST30K
 • Data: 7GB/7 ngày
 • Sim HS, SV: X2 = 14GB
 • Nội mạng: Giá thường
 • Giá: 30.000 đ
 • Thời hạn: 7GB/7 ngày
Chi tiết