Hiển thị 25–48 của 104 kết quả

 • 3v150z
 • Data: 540Gb/ 90 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 300 phút/90 ngày
 • Giá:  450. 000 đ
 • Thời hạn:  540Gb/ 90 ngày
Chi tiết
 • 6F90
 • Data:
 • Nội mạng: Miễn phí <10 phút
 • Ngoại mạng: Miễn phí 25P/tháng
 • Giá: 540.000 đ
 • Thời hạn:  30Gb/ 6 Tháng
Chi tiết
 • 6ST50N
 • Data: 270Gb/ 180 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Sim trả trước kích hoạt trước 10/6/2022
 • Giá:  300. 000 đ
 • Thời hạn:  270Gb/ 180 ngày
Chi tiết
 • 6ST60N
 • Data: 360Gb/ 180 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Sim trả trước kích hoạt trước 1/6/2022
 • Giá:  360. 000 đ
 • Thời hạn:  360Gb/ 180 ngày
Chi tiết
 • 6ST90N
 • Data: 720Gb/ 180 ngày
 • Vượt cước: Ngừng truy cập
 • Loại sim: Sim trả trước kích hoạt trước 1/6/2022
 • Giá:  540. 000 đ
 • Thời hạn:  720Gb/ 180 ngày
Chi tiết
 • 6V120
 • Data: 360Gb/180 ngày 
 • Nội mạng: Gọi
 • Ngoại mạng: 300 phút ngoại mạng
 • Giá: 720.000 đ
 • Thời hạn: 360Gb/180 ngày 
Chi tiết
 • 6V120N
 • Data: 720Gb/ 6Tháng (4Gb/ngày)
 • Nội mạng: Gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: 300 phút ngoại mạng
 • Giá: 720.000 đ
 • Thời hạn: 720Gb/ 6Tháng (4Gb/ngày)
Chi tiết
 • 6V120Z
 • Data: 720Gb/180 ngày 
 • Nội mạng: Gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: 300 phút ngoại mạng
 • Giá: 540.000 đ
 • Thời hạn: 720Gb/180 ngày 
Chi tiết
 • 6V150N
 • Data: 1080Gb/180 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 600 phút/180 ngày
 • Giá:  900. 000 đ
 • Thời hạn:  1080Gb/180 ngày
Chi tiết
 • 6V150Z
 • Data: 1.0800Gb/ 90 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 600 phút/1800 ngày
 • Giá:  9000. 000 đ
 • Thời hạn:  1.0800Gb/ 90 ngày
Chi tiết
 • 6V200C
 • Data: 720Gb/180 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc (giới hạn 1000P)
 • Ngoại mạng: Mphi 600 phút
 • Giá: 1.200.000 đ
 • Thời hạn:  720Gb/180 ngày
Chi tiết
 • 6V70C
 • Data: 90Gb/6Tháng (500Mb/ngày)
 • Nội mạng: Mphi gọi < 10P/cuộc (giới hạn 6000P)
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 420.000 đ
 • Thời hạn:  90Gb/6Tháng (500Mb/ngày)
Chi tiết
 • 6V90C
 • Data: 180Gb/Tháng
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc (giới hạn 6000P)
 • Ngoại mạng: Mphi 20 phút
 • Giá: 540.000 đ
 • Thời hạn:  180Gb/Tháng
Chi tiết
 • 7N
 • Data: 35Gb/ 7 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 35 phút/7 ngày
 • Giá:  70.000đ
 • Thời hạn:  35Gb/ 7 ngày
Chi tiết
 • 90N
 • Data: 450Gb/ 90 ngày
 • Nội mạng: Mphi gọi < 20P/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 450 phút/90 ngày
 • Giá:  900.000đ
 • Thời hạn:  450Gb/ 90 ngày
Chi tiết
 • cước 12UMAX50N
 • Data: 60Gb/365 ngày
 • Nội mạng: Giá thường 
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 600.000 đ
 • Thời hạn: 60Gb/365 ngày
Chi tiết
 • cước UMAX50N
 • Data: 5Gb/30 ngày
 • Nội mạng: Giá thường 
 • Ngoại mạng: Giá thường
 • Giá: 50.000 đ
 • Thời hạn: 5Gb/30 ngày
Chi tiết
 • D120
 • Data:
 • 12Gb Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn:  12Gb/Tháng
Chi tiết
 • D200
 • Data:
 • 20Gb Tốc độ cao
 • Loại gói cước: Gói cước Dcom theo lưu lượng
 • Giá:
 • Thời hạn:  20Gb/Tháng
Chi tiết
 • D30
 • Data:
 • 2,5GB Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá: 30.000 đ
 • Thời hạn:  2,5GB/Tháng
Chi tiết
 • D300
 • Data:
 • 4Gb Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn:  4Gb/Tháng
Chi tiết
 • D50
 • Data:
 • 3,5GB Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá: 50.000đ/tháng
 • Thời hạn:  3,5GB/Tháng
Chi tiết
 • D500
 • Data:
 • 4Gb Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn:  4Gb/Tháng
Chi tiết
 • D500T
 • Data:
 • 5Gb Tốc độ cao
 • Loại sim: Dcom
 • Giá:
 • Thời hạn: 5Gb/Tháng
Chi tiết